Επίσκεψη

Η ψυχιατρική συνέντευξη είναι μια ανθρώπινη συνάντηση που γίνεται με σεβασμό, διάθεση κατανόησης και εκτίμησης στον συνάνθρωπο. Παράλληλα συντελείται μια ιατρική εξέταση όπου αξιολογούνται οι δυσκολίες και τα ενδεχόμενα συμπτώματα στην καθημερινότητα και τις σχέσεις του εξεταζόμενου.

Μια πλήρης διαγνωστική εξέταση δεν περιλαμβάνει μόνο το παρόν πρόβλημα ή τις τρέχουσες δυσκολίες, αλλά οφείλει να συμπεριλάβει και άλλα στοιχεία όπως: αναλυτικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, παλαιότερες στρεσσογόνες καταστάσεις και τραύματα, αντικειμενικές δυσχέρειες του εξεταζόμενου και κοινωνικό ιστορικό, άλλα προβλήματα υγείας/εξαρτήσεις, κ.ά.

Τη σωστή λήψη του ιστορικού ακολουθεί (εφόσον χρειάζεται) η από κοινού απόφαση για περαιτέρω αντιμέτωπιση των δυσκολιών του εξεταζόμενου ψυχοθεραπευτικά ή/και φαρμακευτικά (μόνο εφόσον υπάρχει ένδειξη).

Κοινός στόχος είναι να θεσπιστεί μια «συμμαχία» μεταξύ του εξεταζόμενου για τα προβλήματα που τον απασχολούν με έναν πιο έμπειρο συνεργάτη (ψυχίατρος). Η λήψη ιστορικού και το «δέσιμο» της συμμαχίας συνεχίζουν καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπείας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη φροντίδα της ψυχικής υγείας του εξεταζόμενου.

Τη συνέντευξη διέπει ο απαράβατος κανόνας του Ιατρικού Απόρρητου που τηρείται πάντα από την πλευρά του Ιατρού, πλην των περιπτώσεων που ο ιατρός κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του εξεταζόμενου ή τρίτου προσώπου.