Το ιατρείο

Η άσκηση του ιδιωτικού ιατρείου προέκυψε ως απάντηση στα αιτήματα φροντίδας από παλαιότερους ασθενείς και τον ευρύτερο προσωπικό και επαγγελματικό κύκλο, το αίτημα για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αλλά και από προσωπική ευχαρίστηση.
Πρόκειται για έναν σύγχρονο, άνετο χώρο που διαμορφώθηκε με προσωπική εργασία και τον κόπο πολύτιμων δικών μου ανθρώπων.

Στο χώρο του Ιατρείου συστεγάζεται ο Ψυχολόγος Α.Π.Θ. – Συστημικός Ψυχοθεραπευτής Θοδωρής Δρούλιας.