Τι είναι η κατ’οίκον επίσκεψη;

Κατ’ οίκον επίσκεψη είναι η πρακτική της ιατρικής επίσκεψης στο περιβάλλον του ασθενούς. Πραγματοποιείται όταν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στη μετακίνηση του εξεταζόμενου συνήθως λόγω κινητικών προβλημάτων, ηλικίας ή βεβαρυμένης κατάστασης υγείας του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει άτομο του περιβάλλοντος που θα διαφωτίσει το ιστορικό του εξεταζόμενου,τα συμπτώματά του, ενώ επιπροσθέτως θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την τρέχουσα αγωγή και τις πρόσφατα διενεργηθείσες εξετάσεις.