Διάρκεια Θεραπείας

Η διάρκεια μια θεραπείας ποικίλει ανά περίσταση. Αν δεν υπάρχει σοβαρή παθολογία που να χρήζει ιατρικής παρακολούθησης γίνεται ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος όπου χρειάζεται και ενδεχομένως να συσταθεί παραπομπή σε ψυχολόγο για παρακολούθηση.

Σε διαφορετική περίπτωση και αναλόγως με τη διάγνωση η θεραπεία και η ιατρική παρακολούθηση δύναται να κυμανθεί από λίγες συνεδρίες (3-5 συνεδρίες ανά 15ήμερο/μήνα) για ήπια συμπτώματα ή περισσότερες (πχ 6-8μήνες σε πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο). Υπάρχουν επίσης σύνδρομα (ψυχώσεις, διπολική και συναισθηματικές διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή κ.ά.) που χρήζουν χρόνιας φροντίδας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.