Τι είναι η Διασυνδετική Ψυχιατρική

Διασυνδετική Ψυχιατρική (Liaison Psychiatry) είναι η υποειδικότητα της ψυχιατρικής που «ζυμώθηκε» ιστορικά από τη συνύπαρξη ψυχιατρικών κλινικών στα γενικά νοσοκομεία και ασχολήθηκε με τη φροντίδα των ψυχικά ασθενών, αλλά και την αντιμετώπιση των ψυχικών συμπτωμάτων στους υπόλοιπους νοσηλευόμενους των νοσοκομείων.

Πρόκειται για υποειδικότητα της Ψυχιατρικής, αναγνωρισμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, η οποία στην Ελλάδα διδάσκεται σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

Το πεδίο της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής περιλαμβάνει συνοπτικά την ολιστική φροντίδα και θεραπεία ανθρώπων με:

  1. Συνυπάρχουσα σωματική και ψυχική νόσο. πχ κατάθλιψη μετά από έμφραγμα
  2. Ψυχοσωματικά συμπτώματα (σωματικά συμπτώματα ιατρικώς ανεξήγητα από τις λοιπές ειδικότητες που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την ψυχική σφαίρα) πχ άτυπος πόνος
  3. Ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε πρωτοπαθή ιατρική κατάσταση ή τη θεραπεία τους . πχ delirium σε μετεγχειρητικό ασθενή, αγχώδης διαταραχή από λήψη κορτιζόνης