Ένα δικό μου άτομο χρειάζεται βοήθεια

Όπως προαναφέρθηκε τα ψυχικά νοσήματα εισβάλλουν ύπουλα και οι επιπτώσεις τους μπορεί να θεωρούνται φυσιολογικές από τους πάσχοντες.

Αυτό ισχύει για καταστάσεις κατάθλιψης και άγχους που μπορεί να απορέουν από καταστάσεις της καθημερινότητας και οικογενειακά προβλήματα, μέχρι και σοβαρά ψυχιατρικά σύνδρομα (ψυχώσεις,διπολική διαταραχή,κ.ά.) που χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση και ο ασθενής δεν αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Και στις δύο περιπτώσεις η επαφή με έναν ψυχίατρο είναι ενδεδειγμένη ώστε να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί και να γίνει ομαλά η προσέγγιση του ατόμου που χρειάζεται βοήθεια. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον (ή κάποιος που ενδιαφέρεται) πάντα υπάρχει λύση και το άτομο με ανάγκη βοήθειας προσέρχεται τελικά στον ειδικό.